Πώς οι ρόλοι στη γονεϊκή μας οικογένεια επηρεάζουν την ερωτική μας σχέση. | Psychologos-MariaKoraka.Gr

Πώς οι ρόλοι στη γονεϊκή μας οικογένεια επηρεάζουν την ερωτική μας σχέση. | Psychologos-MariaKoraka.Gr

Οι περισσότεροι οικογενειακοί θεραπευτές συμφωνούν ότι επιλέ­γουμε ως σύντροφο κάποιον που μας ταιριάζει όχι στα επιφανεια­κά χαρακτηριστικά, αλλά στους βαθύτερους κώδικές μας, στα κοι­νά σημεία στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε τον κόσμο.

Αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε μεγαλώσει σε οικογένειες που μοιάζουν σε θεμελιακά χαρακτηριστικά, παρότι επιφανειακά μπορεί να φαίνονται ανόμοιες.

Επίσης, φαίνεται ότι επιλέγουμε ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνδυαστούμε σε ρόλους και καταστάσεις που έχου­με μάθει στην οικογένειά μας, ενώ ταυτόχρονα ενυπάρχουν και κά­ποια διαφορετικά στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να εξελίξουμε αυ­τό που έχουμε ζήσει στην οικογένειά μας.

Είναι σαν να διαλέγουμε κάποιον που μας βοηθά να σκηνοθετούμε τις εμπειρίες οι οποίες διαδραματίστηκαν στο οικογενειακό πλαίσιο, δίνοντάς μας παράλ­ληλα την ευκαιρία να εκφράσουμε συναισθήματα που δεν τολμού­σαμε να αποκαλύψουμε στην παιδική μας ηλικία.

Με τον τρόπο αυ­τό μας παρέχεται η δυνατότητα να εξελίξουμε άκαμπτους ρόλους και επώδυνα συναισθήματα, που αποτελούν τεράστιο συναισθημα­τικό φορτίο.

Μπορούμε να εντοπίσουμε τις στιγμές που αναβιώνου­με επώδυνα συναισθήματα της παιδικής ηλικίας στη σημερινή πραγ­ματικότητα από την έντονη αναστάτωση που νιώθουμε, η οποία εί­ναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από την κατάσταση που αντιμετωπί­ζουμε.

Αυτή η συναισθηματική φόρτιση έχει πάρει από τους οικο­γενειακούς θεραπευτές διαφορετικά ονόματα, όπως συναισθηματι­κή δομή ή συνήχηση κ.ά.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή είναι σημαντικό να διερευνήσουμε τι πραγματικά μας αναστατώνει τόσο πολύ και να το εκφράσουμε στο σύντροφό μας με πιο ενήλικο τρόπο.

Η επικοινωνία αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε εάν συνδεόμαστε μεταξύ μας με παγιωμένους και αναποτελεσματικούς ρόλους του παρελθόντος.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα εμπλεκόμαστε μαζί του σε ένα ατέρμονο ταγκό, με αντιδράσεις που σκαλίζουν βαθιές πληγές και λόγια που μπορεί να απευθύνονται σε άλλους.

Εάν δεν καταφέρουμε να προσδιορί­σουμε και να εξελίξουμε το μοτίβο συναισθηματικής συνδιαλλαγής που χρησιμοποιούμε στην υπάρχουσα σχέση, τότε θα το μεταφέ­ρουμε αμετάβλητο στην επόμενη σχέση, επαναλαμβάνοντας πανο­μοιότυπους ρόλους και αντιδράσεις, που θα μας εγκλωβίζουν στη δυσάρεστη αλλά οικεία από την παιδική μας ηλικία συναισθηματική κατάσταση.

Συστημική Προσέγγιση – Θεωρήσεις & Εφαρμογές 

Μαρία Κορακά
Ψυχολόγος – ΨυχοΘεραπεύτρια | Κοινωνική Λειτουργός | Θεραπεύτρια Ζευγαριού & Οικογένειας
Έκφραση Ψυχής – Χώρος Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας για Ενήλικες & Εφήβους
Βουραϊκού 2 (Πελεκανέικα) –
 Πάτρα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6974 349 109