Ψυχολογικοί Ρόλοι Που Αναλαμβάνουμε Ως Παιδιά «Το Παιδί-Εκπρόσωπος Της Οικογένειας» | Συμβουλευτική & ΨυχοΘεραπεία

Ψυχολογικοί Ρόλοι Που Αναλαμβάνουμε Ως Παιδιά «Το Παιδί-Εκπρόσωπος Της Οικογένειας» | Συμβουλευτική & ΨυχοΘεραπεία

Οταν οι γονείς αισθάνονται ανικανοποίητοι από τη ζωή τους, αδύνα­μοι να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους ή αδικημένοι από τους άλ­λους, συνήθως αναθέτουν σε ένα παιδί, που το θεωρούν συνέχειά τους, να αναδείξει τους ίδιους μέσα από τα επιτεύγματά του.

Το παιδί – εκπρόσωπος της οικογένειας κάνει πράγματα που χαίρουν κοινω­νικής επιδοκιμασίας και είναι το παιδί για το οποίο μιλούν με υπερη­φάνεια οι γονείς, καθώς μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει από το προνήπιο, έχει υψηλές επιδόσεις στο σχολείο ή/και σε αθλήματα κ.λπ.

Ωστόσο, κάτω από αυτή την εικόνα, το παιδί υφίσταται τεράστια πίε­ση από τους γονείς του να έχει υψηλές επιδόσεις, μαθαίνει να ζει για > να ευχαριστεί τους άλλους και αισθάνεται μοναξιά, ανασφάλεια, πίε­ση και δυστυχία, διότι ποτέ δεν είναι αρκετά αυτά που κάνει για να αι­σθανθεί αγάπη και ασφάλεια.

Γι’ αυτό πολλές φορές νιώθει αδικημέ­νο και αφιερώνει τη ζωή του σε μεγαλύτερα επιτεύγματα κάθε φο­ρά, ώστε να κερδίσει την αγάπη και την αναγνώριση που λαχταρά.

 Ως ενήλικος:

Δείχνει εργατικός και φιλόδοξος, ικανός να δουλέ­ψει πολύ σκληρά για μερικά επαινετικά λόγια, καθώς πιστεύει ότι η αγάπη των άλλων είναι ανάλογη των επιτευγμάτων του.

Γι’ αυτό η ενέργειά του επενδύεται κυρίως στον επαγγελματικό στίβο, αγνο­ώντας τις προσωπικές συναισθηματικές του ανάγκες αλλά και του συντρόφου.

Όταν ο σύντροφος διαμαρτύρεται για τη συναισθημα­τική του απουσία, ματαιώνεται βαθύτατα και αδυνατεί να κατανοή­σει γιατί δεν ικανοποιείται με τις επιτυχίες του.

Συστημική Προσέγγιση – Θεωρήσεις & Εφαρμογές divorceandchildren.com

Μαρία Κορακά | Ψυχολόγος – ΨυχοΘεραπεύτρια | Κοινωνική Λειτουργός | Θεραπεύτρια Οικογένειας – Ζεύγους