Ψυχολογικοί Ρόλοι Που Αναλαμβάνουμε Ως Παιδιά “Το Παιδί Σύντροφος Γονέα” | Συμβουλευτική & ΨυχοΘεραπεία

Ψυχολογικοί Ρόλοι Που Αναλαμβάνουμε Ως Παιδιά “Το Παιδί Σύντροφος Γονέα” | Συμβουλευτική & ΨυχοΘεραπεία

Όταν οι γονείς έχουν διαφορετικές αξίες ή ελάχιστα κοινά ενδια­φέροντα, κάποιες φορές ο ένας από αυτούς στρέφεται σε ένα συ­γκεκριμένο παιδί για να ικανοποιήσει τις συναισθηματικές του ανά­γκες.

Τότε το παιδί-σύζυγος/σύντροφος επιβαρύνεται όχι μόνο από τη ζήλια του άλλου γονέα γι’ αυτό τον πλατωνικό δεσμό, αλλά και από την προσπάθεια να ανταποκριθεί σε έναν πολύ απαιτητικό ρό­λο.

Σε μια «υγιή» οικογένεια η ακίνδυνη, υπό τύπον αστειότητας ερωτοτροπία μεταξύ γονέων και παιδιών αποτελεί χρήσιμη δοκιμή για τη σεξουαλικότητα του ενηλίκου, αλλά σε μια δυσλειτουργική οι­κογένεια η σεξουαλικότητα του ενηλίκου μπορεί να διοχετεύεται με ανάρμοστο τρόπο στις συμμαχίες γονέα-παιδιού.

Η συναισθηματική πίεση με σεξουαλικότητα ονομάζεται υποκλινική αιμομιξία και οδηγεί το παιδί στο να αμύνεται συνεχώς εναντίον μιας απροσδιόριστης εισβολής στο ζωτικό του χώρο, λόγου χάρη ο γονέας μπαίνει επα­νειλημμένους στο δωμάτιο όταν το παιδί ξεντύνεται ή τριγυρίζει γυ­μνός μπροστά του με τρόπο που προκαλεί άγχος κ.ά.

Αισθάνεται έλ­λειψη εμπιστοσύνης, ανασφάλεια και εξουθένωση από μια διαδικα­σία που δεν είναι, ίσως, ικανό να κατονομάσει.

Τα παιδιά-σύντροφοι ως ενήλικοι συνήθως φοβούνται την εκμηδένιση και την παραβίαση και, επειδή ο γονέας με τον οποίο είχαν υπερβολικά εμπλακεί υπήρξε εντέλει άπιστος, φοβούνται την απόρ­ριψη.

Επίσης, αισθάνονται εξαντλημένοι συναισθηματικά και ανε­παρκείς σεξουαλικά.

Μολονότι μπορεί να δείχνουν θερμοί και φιλι­κοί προς το αντίθετο φύλο, δυσκολεύονται να εμπιστευτούν το σύ­ντροφό τους, ενώ είναι ανταγωνιστικοί με τους φίλους που ανήκουν στο ίδιο φύλο.

Μπορεί να εκφράζουν έντονα τη σεξουαλική τους διαθεσιμότητα, με συνέπεια να εμπλέκονται σε σχέσεις εκμετάλ­λευσης, άλλοι ως θύτες και άλλοι ως θύματα.

Συνήθως επιλέγουν ως σύντροφο άτομα που είχαν στη γονεϊκή τους οικογένεια ρόλο ανάλογο με τους ίδιους.

Συστημική Προσέγγιση – Θεωρήσεις & Εφαρμογές//barnesandnoble.com