Το συναίσθημα της ζήλιας στα αδέρφια – τρόποι να είναι αγαπημένα | Psychologos-MariaKoraka.Gr

Το συναίσθημα της ζήλιας στα αδέρφια – τρόποι να είναι αγαπημένα | Psychologos-MariaKoraka.Gr

Αδέρφια: Τρόποι να είναι αγαπημένα

Το συναίσθημα της ζήλιας

Η ζήλια στην προσχολική ηλικία κυρίως… είναι ένα συναίσθημα το οποίο δηλώνεται πολύ συχνά και ιδιαίτερα σε σχέση με τα αδέλφια (Veiling, Kennedy, Jackey, 2010).

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των αδελφών αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς, οι οποίοι συχνά εκπλήσσονται από την ένταση του συναισθήματος της ζήλιας και του πόνου που θέλει να προκαλέσει το ένα παιδί στο άλλο.

Μάλιστα, τα συναισθήματα αυτά πολλές φορές χαρακτηρίζουν και τη σχέση των αδελφών κατά την ενήλικη ζωή τους.

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες χρήσιμες επισημάνσεις για την αντιμετώπιση της ζήλιας μεταξύ των αδελφών:

♦ Είναι πολύ σημαντική η διασφάλιση ήρεμου κλίματος, χωρίς την ύπαρξη λεκτικής ή σωματικής βίας. Η ύπαρξη σαφών και αυστηρών κανόνων. που να μην επιτρέπουν τη χρήση βίας, μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ασφαλούς κλίματος.

♦ Όσον αφορά στην επίλυση των καβγάδων μεταξύ των παιδιών, προτείνεται να αποφευχθούν, προτού ξεφύγουν από τον έλεγχο, με τη μετάθεση της προσοχής των παιδιών σε κάποιο άλλο ερέθισμα.

♦ Η αποφυγή διακρίσεων και απόδοσης χαρακτηρισμών σε κάθε παιδί μπορεί να βοηθήσει στην εκτόνωση των αισθημάτων ζήλιας ανάμεσα στα αδέλφια και να σταματήσει τη διαιώνιση του ανταγωνισμού.

♦ Η συμμετοχή σε διαφορετικές δραστηριότητες και η παροχή αντικειμένων και ρούχων, που είναι μοναδικά για κάθε παιδί, μπορεί να βοηθήσει στην εκτόνωση της ζήλιας και του ανταγωνισμού.

♦ Είναι σημαντικό οι γονείς να αποδεχθούν ότι η ζήλια μεταξύ των αδελφών είναι κάτι φυσιολογικό και ότι τα περισσότερα αδέλφια υποστηρίζουν το ένα το άλλο εκτός του πλαισίου της οικογένειας.

boro.gr

~~{}~~
Μαρία Κορακά
Ψυχολόγος – ΨυχοΘεραπεύτρια | Κοινωνική Λειτουργός | Θεραπεύτρια Ζευγαριού & Οικογένειας
Έκφραση Ψυχής – Χώρος Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας για Ενήλικες & Εφήβους
Βουραϊκού 2 (Πελεκανέικα) – Πάτρα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6974 349 109